ผู้ว่าแถลงการ 4 เมษา เป็นต้นไป คนขอนแก่นต้องใส่หน้ากากก่อนออกนอกบ้าน 100%

ผู้ว่าแถลงการ 4 เมษา เป็นต้นไป คนขอนแก่นต้องใส่หน้ากากก่อนออกนอกบ้าน 100% ใครฝ่าฝืนมีโทษและมาตรการดำเนินการ

ประกาศ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 8

ประกาศ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 8 สั่งคุมเข้ม ให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ครบ 100 % งดกิจกรรมสงกรานต์ทุกรูปแบบ ปิดโรงแรม ปิดคลินิกทันตกรรม ป้องกันโควิด -19
 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.ที่ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน  เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด- 19 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยให้ปิดตลาด สถานที่ประกอบหรือจำหน่ายอาหาร สถานที่ผลิต หรือจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงงาน สถานที่ชุมนุมชน โรงมหรสพ สถานศึกษา หรือสถานที่อื่นใดไว้เป็นการชั่วคราว ไปแล้วนั้น เกี่ยวกับมาตราการดังกล่าว

นายสมศักดิ์   ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้ขอให้ประชาชนในจังหวัดทั้งหมดได้สวมหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า ให้ครบ 100 % เป็นมาตรการเข้มข้นสกัดกั้นโควิด- 19 นอกจากนี้ที่รัฐบาลประกาศเคอฟิวส์ ไม่ให้ประชาชนออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ดังนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อต่างๆ ใน จ.ขอนแก่น ทางจังหวัดได้ให้คำแนะนำ เมื่อถึงเวลา 21.00 น. จะต้องหยุดในการให้บริการประชาชน เพื่อให้พนักงานมีเวลาตรวจนับสิ่งของและเผื่อเวลาเดินทางกลับบ้านก่อนเวลา 22.00 น. และ สถานประกอบการโรงแรมทุกแห่งจะปิดตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน นี้ เป็นต้นไป สำหรับโรงแรมใดมีความประสงค์ คิดว่ามีมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยเชื้อไวรัสโควิด- 19 ให้กับผู้มาใช้บริการในการเข้าพัก โรงแรมแห่งนั้น สามารถยื่นมาตรการความปลอดภัย กับสาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัด ได้พิจารณาเพื่อขอเปิดเป็นกรณีไป ให้ปิดคลินิกทันตกรรมทุกแห่ง ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน จำเป็น เร่งด่วน และปิดแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองหวาย อำเภอน้ำพอง สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ให้งดจัดกิจกรรมทุกประเภท เช่น วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ การเล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด- 19


นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่าด้านมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวทางดำเนินการ ดังนี้ ให้นายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการสำรวจว่ามีหมู่บ้านใดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือหมู่บ้านใดที่มีผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หมู่บ้านใดที่มีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข้ามาอยู่ในพื้นที่ และ ทำการกักตัวเองที่บ้านจนครบ 14 วันโดยไม่มีอาการของโรค ให้ถือว่าหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านที่มีความปลอดภัยพิเศษ ให้ทำประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อมีมติร่วมกันในการที่จะปิดหมู่บ้าน โดยภาคราชการจะส่งเจ้าหน้าที่ สนับสนุนทั้งวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกันให้หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ พร้อมทั้งจะปฏิบัติการล้างทำลายเชื้อ ห้ามคนเข้า-ออกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรค หากดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จะถือได้ว่าจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดปลอดเชื้อพิเศษด้วย

สรุป การประชุม

1. เคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม – ตี 4 มีผลวันนี้จนกว่าจะมีคำสั่ง จ. ขอนแก่น ทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร จะทำการตรวจสอบเข้ม
– บุคลากร รพ. ให้พกบัตร และแสดงตารางเวร หรือเอกสารที่แสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าอยู่หน่วยไหน สังกัดใด เวลาทำงานเป็นอย่างไร
– กรณี พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่มีคนมาส่ง คนมาส่งต้องแสดงเอกสาร ให้ เจ้าหน้าที่ดูเช่นกัน ตัวอย่าง รพ. ศูนย์ มีการออกบัตรเอกสาร เพื่อให้คนมาส่ง เป็นหลักฐาน

2. กรณีที่สามารถออกจากบ้านหากไม่ใช่บุคคลตามประกาศยกเว้น ต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น เจ็บป่วยฉุกเฉิน

3. ร้านสะดวกซื้อให้ปิดทำการ 21.00 น. เพื่อกลับบ้านให้ทันก่อน 4 ทุ่ม ไม่มีข้อยกเว้น

4. จังหวัดมีมาตรการให้สวมหน้ากาก 100% หากพบผู้ฝ่าฝืน จะมีมาตรการในการดำเนินการ

5. กำหนดการล้างทำความสะอาดตลาด 3 แห่ง วันที่ 3-5 เมย. 2563 ตลาดบางลำภู

6. ข้าราาชการ จังหวัดขอนแก่น ห้ามมิให้เดินทางออกนอกพื้นที่ เว้นแต่ มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น มีนัดผ่าตัด หรือคนในครอบครัวเจ็บป่วย ต้องแสดงหลักฐานเพื่อขออนุญาต

7. ขอนแก่น ผู้ติดเชื้อโควิด พบ 4 ราย 3 รายแรกเป็นผู้ติดเชื้อจาก สนามมวยและ กลับจากต่างประเทศ รายที่ 4 เป็นเชื้อที่ไม่ทราบที่มา ในพื้นที่ ดังนั้นจึงพิจารณามาตรการเข้มข้น เรื่อง ขอนแก่นโมเดล เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อภายใน สิ้นเดือน พค. ให้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม คณะทำงานเร่งประชุมเพื่อดำเนินการ

8. ยังไม่ปิดเมือง lock down จ. ขอนแก่น ตอนนี้ยังเป็น partial lock down จากข้อมูล จ. ขอนแก่นยังพบผู้ติดเชื้อไม่สูงมาก พิจารณาตาม evidence และรอการศึกษาข้อมูลจาก สสจ. ประกอบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ เนื่องจากกระทบหลายภาคส่วน

9. งดจัดกิจกรรมสงกรานต์ ทุกระดับ
วันที่ 13-14-15 มีผู้เสนอ งดการเดินทางออกนอกพื้นที่ต่างอำเภอ รอฟังประกาศ

10. สนามบินขอนแก่น สายการบินไทยสไมล์ จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 -30 เมษายน 2563

11. มีมติให้ปิดโรงแรม เบื้องต้น 7 โรงแรมใหญ่ในขอนแก่น เช่น พูลแมนจะปิดให้บริการ ในวันที่ 7 เมย. เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

12. การอนุญาตให้ร้านค้า เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง มีแนวปฏิบัติตามที่จังหวัดกำหนด มีร้าน Home hub ได้รับอนุญาต เปิด แบบ online และจัดการรับส่งของตามข้อกำหนดของจังหวัด ส่วนอีก 3 แห่ง เช่น ดูโฮม โฮมโปร ไทวัสดุ กลับไปแก้ไขมาตรการก่อน

13. ศูนย์โทรศัพท์มือถือในห้าง ได้รับอนุญาตให้เปิดแล้ว 5 แห่ง เนื่องจากเสนอแบบปฏิบัติตามข้อกำหนดของจังหวัดผ่าน

14. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ รพ.
ราชพฤกษ์ ประชุมผู้ถือหุ้นได้ในวันที่ 23 เมย. เนื่องจากเสนอแบบปฏิบัติตามมาตรฐาน และเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย โดย สสจ. และผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและกำกับ

15. เรื่องอื่น ๆ รอฟังประกาศจากทางจังหวัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *