งานขอนแก่น ลงประกาศซื้อขาย

Khonkaen.today ลงประกาศรับสมัครงาน หางาน งานราชการ ลงประกาศขายสินค้า เพื่อชาวขอนแก่นฟรี

  • khonkaen.today
  • 25 ก.ย 2564
  • 37

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1895 /2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งพนักงานบริการการแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง 1069 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ 11,280 บาท สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ งานห้องตรวจสวนหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.4 มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา (จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564)
1.5 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
1.6 ผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาเอกสารตามข้อ 1.4 มาเพื่อประกอบการพิจารณา คุณสมบัติ โดยจัดส่งมายัง Mail : shornthaanunko@kku.ac.th (ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564)

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่ วันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564

สมัครได้ที่  คลิ๊ก 

เอกสารแนบ

ข้อมูลการติดต่อ

ชื่อ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทร :
Fax :
E-mail :

คำที่เกี่ยวข้อง

แสดงความเห็น

เว็บลงประกาศรับสมัครงานของชาวขอนแก่น Khonkaen.today ใช้เวลาประมวลผล : 0.0325 วินาที