พยากรณ์อากาศดาวเทียมขอนแก่น

แสดงภาพถ่าย พยากรณ์อากาศดาวเทียมขอนแก่น โดยเป็นภาพจากเรดาห์ตรวจฝนบริเวณสนามบินจังหวัดขอนแก่น

เพื่อนๆสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องอีกครั้งที่ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดขอนแก่น และเพื่อนๆสามารถดู อุณหภูมิขอนแก่น และการคาดการณ์อุณหภูมิล่วงหน้าได้ 7 วัน