ป้ายกำกับ: ครูเย็น

ศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ศรีจันทร์ 39 ขอนแก่น

พฤศจิกายน 17, 2564

เจ้าปู่ครูเย็น เป็นเดิมทีชาวหัวเมืองฝ่าย(อีสาน)ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม อยู่แถบราบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งบริเวณนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโคตรบูรณ์ เจ้าปู่ครูเย็นได้มาอาศัยอยู่ที่ขอนแก่น ตั้งแต่ก่อนสมัยตั้งเมืองขอนแก่น