อุณหภูมิขอนแก่น

อุณหภูมิ ขอนแก่น พร้อมพยากรณ์อุณหภูมิล่วงหน้า 7 วัน โดยแสดงอุณหภูมิแบบเรียลไทม์อัพเดตทุกๆ 1 ชั่วโมง

+29
°
C
H: +30°
L: +22°
ขอนแก่น
, 18
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน
+30° +31° +32° +33° +32° +24°
+22° +21° +24° +25° +22° +20°

นอกจากนี้ท่านยังสามารถดู พยากรณ์อากาศดาวเทียมขอนแก่น ซึ่งจะบ่งบอกถึงเมฆฝน การก่อตัวของเมฆฝน